آخرین تحولات یمن/

تصاویر تظاهرات میلیونی در استانهای مختلف یمن/ هشدار معترضان درباره اقدامات تشدیدی پس از روز جمعه