حسین الشهرستانی:

عراق به کمک بین المللی برای مبارزه با تروریسم نیاز دارد

آفریقا و خاورمیانه

سرپرست وزارت خارجه عراق در نشست خبری با همتای سوئدی خود بر ضرورت کمک بین المللی به کشورش در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حسین الشهرستانی سرپرست وزارت خارجه عراق گفت: من به میهمانان اروپایی توضیح  دادم که ما تروریسم و داعش را به زانو در می آوریم.جوانان و پیرمردانی که به جبهه ها رفته اند پایان داعش را رقم می زنند.

وی افزود: عراق در این مبارزه پیروز می شود اما به کمک بین المللی نیاز دارد.عراق فقط در راستای دفاع از خود حرکت نمی کند بلکه از صلح جهانی دفاع می کند.من به میهمانان اروپایی گفتم که باید کمکهایی میان همه آوارگان توضیح شود بدون اینکه تبعیضی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر کارل بیلت وزیر خارجه سوئد نیز گفت: تغییرات و تحولات عراق برای منطقه مهم است.میان جامعه عراق و سوئدهای رابطه تنگاتنگی وجود دارد.در روز جمعه وزیران اتحادیه اروپا درباره حمایت از عراق در مقابل داعش توافق کردند.