4 میلیارد و600 میلیون دلار، هزینه اسراییل در جنگ علیه غزه

رژیم صهیونیستی,هزینه

بیروت – ایرنا – جنگ علیه ملت ومقاومت فلسطین در نوارغزه تاکنون 4 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته است.

به گزارش ایرنا ، رادیو رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با اعلام این خبر اعلام کرد که تنها هزینه و حقوق سربازان احتیاط که ارتش صهیونیستی برای تجاوز وحشیانه به نوار غزه فراخوان کرده حدود 287 میلیون دلار هزینه در برداشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی 68 هزار سرباز احتیاط را از 8 ماه ژولای گذشته ( 17 تیرماه) اولین روز جنگ اخیر علیه نوارغزه تاکنون فراخوان کرده است.

رادیو رژیم صهیونیستی گفت که هزینه حقوق و مخارج روزانه هر سرباز احتیاط ارتش این رژیم هنگام فراخوان روزانه 129 دلار است.

کمیسیون مالی پارلمان رژیم صهیونیستی( کنست) اواخر هفته گذشته تصویب کرد که برای ادامه جنگ علیه غزه و تامین هزینه نیروهای ذخیره بسرعت یک میلیار دلار دیگر در اختیار وزارت جنگ و ارتش این رژیم قرار گیرد.

خاورم ** 1324
کد N452631