حمایت تشکل‌ها،کانون ها و انجمن‌های اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز از وزیر علوم

جمعی از تشکل‌ها،کانون ها و انجمن های دانشگاه صنعتی شیراز طی صدور بیانیه ای از وزیر علوم حمایت کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

دانشگاه به عنوان پشتوانه ی فکری و ایدئولوژیک جامعه، هموارهبه عنوان پرچم دار تحولات سیاسی-اجتماعی در جمهوری اسلامی شناخته می شده است. دانشگاهی که در طول دولت نهم و دهم زخم هایی را بر پیکره ی خسته ی خود دید و برخورد های حذفی و سرکوب گرایانه را در درون خود به نظاره نشست، اما هرگز در برابر زیاده خواهی اربابان قدرات خاموش نگردید.

ستاره دار کردن و اخراج دانشجویان منتقد، بازنشستگی پیش از موعد اساتید برجسته، خاموش کردن صدای مخالف با اقداماتی نظیر پلمب غیرقانونی تشکل ها و انجمن های اسلامی واعطای بورسیه های غیر قانونی به افراد نا لایق و سیاسی تنها بخشی از ظلم ها و بی عدالتی های دولت وقت در قبال دانشگاه و دانشگاهیان بود.

علارغم تمام این ناملایمات و بی عدالتی ها، دانشجویان بار دیگر برای برون رفت از انسداد سیاسی حاکم بر کشور، نقش چراغ راه جامعه را ایفا کرده وانتخابات شکوهمند 24 خرداد را رقم زدند. دولت عقلانی برآمده از این انتخابات، که به مثابه ی تهدیدی برای اقتدار گرایان و روزنه ی امیدی برای دانشجویان بود، در عمر یک ساله خود همواره در راه باز گرداندن فضای نشاط، امید و تحرک به دانشگاه از هیچ تلاشی فرو گزار نکرد و با انتخاب فردی از جنس دانشگاه و با سابقه ای مشخص به نام دکتر رضا فرجی دانا بر منصب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مشی دولت در قبال دانشگاه ها را -که امکان نقش آفرینی تمام طیف های فکری را به رسمیت می شناخت بر همگان نمایان نمود.

اقدامات صورت پذیرفته ازسوی وزارت دراین مدت کوتاه، ازجمله بازگرداندن اساتید بازنشسته شده به دانشگاه، فرآهم کردن امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره دار،بازگشایی تشکلهای اسلامی وافشای بی عدالتی ها وتبعیض‌های دولت قبل دراعطای 3000 بورسیه غیرقانونی همگی باعث بازگشت شادی وامیدبه دانشگاه شده وبه تبع آن امید به پیشرفت های علمی و فرهنگی دانشگاه به عنوان هدف غایی و مطلوب هر کشوری را در دل سردمداران و دلسوزان جامعه به وجود آورد.

اما گویی این اقدامات به مذاق عده ای که خود را نماینده ی مردم می نامند خوش نیامده و با در خطر دیدن منافع خود و هم مسلکانشان، تلاش برای اجرای عدالت از سوی این وزارت خانه را بر نتافته و در صدد برخورد با آن بر آمده اند.

بدینوسیله دبیران تشکل ها، انجمن ها و کانون های علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه صنعتی شیراز به نمایندگی از اکثریت دانشجویان این دانشگاه حمایت همه جانبه ی خود را از وزارت علوم اعلام و این طرح استیضاح را تنها با هدف انتقام جویی سیاسی و باز گرداندن فضای بی روح و منجمد گذشته از سوی عده ای معدود از نمایندگان مجلس دانسته و ضمن یاد آوری وظیفه ی نمایندگی همه ی ملت به آنان، خواستار ارجح دانستن منافع اکثریت بدنه ی دانشجویی بر منافع از دست رفته ی تعداد اندکی از مجلسیان، عدم ورود بازی های سیاسی به دانشگاه و دادن رای اعتمادی دوباره به دکتر رضا فرجی دانا میباشند.

امضا کنندگان بیانیه:

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن علمی دانشگاه صنعتی شیراز

کانون هنر دانشگاه صنعتی شیراز

انجمنورزشیدانشگاهصنعتیشیراز

کانون گردشگری دانشگاه صنعتی شیراز

کانون آفاق دختران دانشگاه صنعتی شیراز

کد N452483