تایید تلویحی جاسوسی آلمان از ترکیه

جاسوسی,ترکیه

برلین - ایرنا - معاون سخنگوی دولت آلمان اخبار و گزارش های منتشر شده در رسانه ها مبنی بر جاسوسی این کشور از ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو را تایید نکرد اما گفت که دولت توضیحات لازم در این زمینه را به کمیته پارلمانی کنترل کننده عملکرد سرویس های اطلاعاتی ارایه کرده است.

هفته گذشته برخی از رسانه های آلمانی از جمله نشریات اشپیگل و زود دویچه سایتونگ در اخبار جداگانه ای از شنود تلفن های وزیران امور خارجه قبلی و فعلی آمریکا و همچنین جاسوسی از ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو از سوی سرویس اطلاعات خارجی آلمان ( BND) خبردادند.

به گزارش ایرنا، ˈکریستیانه ویرتسˈ معاون سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه در نشست خبری سخنگویان دولت آلمان با پرسش های متعدد خبرنگاران در این رابطه و همچنین واکنش مقام های سیاسی ترکیه درخصوص این اخبار روبه رو شد که در پاسخ تاکید کرد: نمی تواند موضوع های مطرح شده در رسانه ها را تایید کند.

معاون سخنگوی دولت آلمان در عین حال یادآورشد:دولت ماه گذشته (جولای) کمیته کنترل کننده عملکرد سرویس های اطلاعاتی آلمان در مجلس را در جریان موضوعی که از هفته گذشته به محور اصلی برخی از گزارش های رسانه های تبدیل شده است،قرار داده بود.

ویرتس همچنین تاکید کرد: اطلاعات تکمیلی در این زمینه به زودی از سوی دولت به این کمیسیون که جلسات آن محرمانه برگزار می شود، ارایه خواهد شد.

معاون سخنگوی دولت آلمان همچنین تصریح کرد: فعالیت های سرویس اطلاعات خارجی آلمان ( BND) براساس اولویت بندی و محورهای تعیین شده قبلی است که هر چهار سال یک بار مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرد.

ˈمارتین شفرˈسخنگوی وزارت امورخارجه آلمان نیز از حضور سفیر این کشور در آنکارا به وزارت امور خارجه ترکیه خبرداد و گفت:سفیر ما گزارش کاملی از این موضوع را به مقام های آنکارا ارایه کرده است.

اروپام*4*456*1701**1010
کد N452439