بان کی مون:

ایران گام‌های شفاف و رو به جلو در موضوع هسته‌ای برداشته است

ایران در جهان

دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی از اقدامات مثبت ایران در موضوع هسته ای تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از گامهای مثبت ایران در موضوع هسته ای قبل از پایان مهلت 25 آگوست (3 شهریورماه) استقبال کرد.

وی اظهار داشت: ایران پیش از رسیدن موعد 25 آگوست، گامهای شفافی در زمینه هسته ای برداشته است.

خاطرنشان می شود ایران اخیرا به گروه 1+5 اعلام کرده که تا 25 آگوست آینده برخی ابهامات مطرح شده در زمینه فعالیتهای هسته ای را پاسخ خواهد داد.