بانک در جمع خبرنگاران:

احتمالا رئیس جمهور به جلسه استیضاح وزیر علوم نمی‌رود

دولت

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: احتمالا رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر علوم حضور نخواهد داشت.

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: استیضاح وزیر علوم با توجه به برنامه های سفر رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار می شود اما احتمالا با توجه به برنامه ها رئیس جمهور در جلسه استیضاح در مجلس حضور نخواهد داشت.

وی همچنین درباره اجرای توافقنامه ژنو در بخش های اقتصادی و اشکالاتی که درباره سازوکار اجرا وارد بود، گفت: اشکال زیادی وجود نداشت تنها در مورد مبالغی که باید واریز می شد موضوع روشن نشده بود که در مذاکرات مرحله دوم مشخص شد که پول از کجا و به چه شکلی باید وارد کشور شود ابهاماتی وجود داشت که البته اصول اصلی آن روشن بود، همه آن پول واریز شد و بخش عمده ای از آن صرف هزینه هایی که قرار بود در خارج صورت بگیرد و خریدهای خارجی شد.