کارشکنی های نمایندگان سنی در برابر تشکیل دولت عراق آغاز شد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف نیروهای ملی که شامل نمایندگان سنی است برای مشارکت در کابینه شرط و شروط گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، احمد السلمانی نماینده وابسته به ائتلاف اتحاد نیروهای عراقی(نمایندگان اهل تسنن)گفت: ائتلاف اتحاد نیروهای عراقی برگه ای شامل خواسته های خود را آماده کرده اند تا آن را طی ساعات آینده به ائتلاف همپیمانی تحویل دهند و پذیرفتن خواسته ها مذکور شرط مشارکت ما در دولت آینده است.

وی افزود: یکی از خواسته های مهم ما ایجاد اقلیم است که خواسته ای کاملا قانونی است. از دیگر خواسته های ما توقف حملات به فلوجه، آزادی افراد بی گناهی که دستانشان به خون کسی آغشته نیست، است.

وی از رایزنی های روزهای آتی درباره تشکیل کابینه خبر داد.