معاون شورای عالی امنیت ملی: ایران در موضوع هسته ای با کسی دعوا ندارد

شورای عالی امنیت ملی

تهران - ایرنا- معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر این که ما در موضوع هسته ای با کسی دعوا نداریم، گفت: راهبرد ما در مدیریت منازعه موضوع هسته ای بهتر است مصالحه باشد یعنی موضوع را به اصلی و فرعی تقسیم کنیم و طرفین حساسیت یکدیگر را تا حدودی به رسمیت بشناسند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی حسینی تاش» روز دوشنبه در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته ای در دولت یازدهم در سخنانی به تشریح سیاست مدیریت منازعه هسته ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی اظهارداشت: سیاست هسته ای ایران سیاستی نسبتا ثابت است که مورد اجماع و اتفاق ملی است.

معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی افزود: در این سیاست ابهام و اختلاف نظر زیادی وجود ندارد و این سیاست هسته ای ثابت ماهیتا امری هویتی است و به میزان زیادی با هویت جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد که باید به صورت مرتب بازنگری شود.

حسینی تاش تصریح کرد: در تعاملات بین المللی سعی می کنیم خواسته خود را به طرف مقابل دیکته کنیم تا در جامعه بین المللی موقعیت یابی کنیم، این نکته مهمی است که می تواند به فهم سیاست هسته ای کشورمان کمک کند.

وی یادآور شد: فضای منازعه ای که در موضوع هسته ای مطرح است از جنس قرن بیست ویکم است، منازعه هسته ای مانند موضوع اشغال عراق و لشگرکشی به منطقه پدیده های جدید سیاست بین الملل است که خصوصیت آن در بازی حکمرانی بین المللی انجام می شود، یعنی دهکده جهانی وجود دارد که کدخدایی می خواهد خطوط را ترسیم کند، در نتیجه چالش هایی برقرار می شود تا نظم این دهکده جهانی برقرار شود و در این میان قدرت هایی می خواهند چنین نقشی را ایفا کنند.

حسینی تاش با یادآوری این که ما با کسی در موضوع هسته ای دعوا نداریم ، خاطرنشان کرد: اما آنچه در این میان مطرح است یک طرف از موضع حاکم است و طرف دیگر باید حاکمیت را به رسمیت بشناسد، در این مدلی که پس از فروپاشی نظام دوقطبی بخصوص روی کار آمدن بوش در آمریکا شکل گرفت، سعی کردند با اقدامات جدی این مدل را جا بیندازند.

وی یادآور شد: ایران در این شرایط موقعیت ویژه ای یافته و افسانه ایران، جهانی شده است.

وی ادامه داد: از نظر آنان افسانه ایران در این منازعه این است که هویتی ساخته شده است به معنای نماد سرکشی و شرارت، ایران در این افسانه به دنبال بمب هسته ای است و ماهیت تهدیدکننده دارد.

معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: مدلی دیگری که در نظام بین الملل شکل گرفته است این است که مبنای فروپاشی از بالا نیست بلکه از پایین است. مبنای آن اتفاقی است که می تواند بیداری ملت ها باشد بویژه در جهان اسلام.

حسینی تاش افزود: افسانه ایران در این مدل ذهنی این است که ایران به عزت و حفظ حرمتش حساس است و می خواهد سیاست داخلی و خارجی مستقل داشته باشد اما در این میان مساله مهم این است که بین این دو هویت سازی و افسانه ای که از ایران مطرح شده تنازع وجود دارد.

وی این سوال را مطرح کرد که راهبرد مدیریت منازعه ایران در موضوع هسته ای چیست؟ آیا ما بدنبال رقابت، مصالحه ، همکاری یا سازش هستیم.

وی افزود: به نظر می رسد که در موضوع هسته ای دنبال کناره گیری و سازش نیستیم، تصور می کنم راهبرد مدیریت منازعه ای ما نمی تواند بر همکاری هم مبتنی باشد زیرا سیاست برد - برد شرایط خاصی دارد.

معاون شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: راهبرد مدیریت منازعه در موضوع هسته ای بهتر است مدل مصالحه باشد یعنی اصلی، فرعی کنیم و طرفین حساسیت های طرف دیگر را تا حدودی به رسمیت بشناسند.

حسینی تاش با یادآوری این که نباید انتظار داشته باشیم که طرفین در مذاکره چرخش هویت پیدا کنند، گفت: به هر حال نرمش لازمه ورود به مذاکره است، وجهه اصلی نرمش یعنی حداقلی بودن یعنی ما چالش های متقابل را تشدید نکنیم و دو طرف باید نرمش داشته باشند که از طرف آمریکا چنین نرمشی نبوده است.

وی یادآور شد: در مذاکرات وین 6 وقتی خواسته های آمریکا را می بینیم این است که می خواهد خودش را مکلف کند تا بتواند افسانه اول یعنی نماد شرارت بودن ایران را ترسیم کند که در این صورت باید دندان هسته ای ایران کشیده شود.

وی ادامه داد: معنای دوره توافق در مذاکرات قرنطینه است، اگر این مدت زمان از آستانه ای بلندتر شود ، آن چیزی که بعد از این دوره بوجود می آید بی معنا است.

معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: یعنی نتایجی که از توافقی بالای 10 سال بوجود آید بی معناست، اما اگر زمان چشم انداز واقعی داشته باشد دارای اهمیت است و می تواند به توافق منجر شود.

سیام ** م . ش ** 9012 ** 9173 ** د . الف
کد N451903