در گفتگو با مهر مطرح شد:

رسیدگی به پرونده‌های آقازاده‌ها باید علنی باشد/ دادگاه علنی مانع نفوذ صاحبان قدرت می شود

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 165 قانون اساسی مبنی بر اینکه غیر علنی برگزار شدن محاکم امری استثنایی است، گفت: رسیدگی به پرونده های آقازاده ها باید به صورت علنی باشد تا هم جلوی نفوذ صاحبان قدرت در قوه قضائیه گرفته شود و هم اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش یابد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر لزوم برگزاری علنی محاکمه آقازاده ها گفت: چه دلیلی دارد که محاکمه فردی که سال ها ملت ایران منتظر محاکمه وی بودند و اتهامات بزرگ مالی در موضوعات متنوع متوجه وی است به صورت غیر علنی برگزار شود و مردم و رسانه ها از نحوه رسیدگی به پرونده وی بی اطلاع باشند؟

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل 165 قانون اساسی غیر علنی برگزار شدن محاکم امری استثنایی است به ویژه در پرونده های مفاسد اقتصادی که صاحبان قدرت و ثروت در آن پرونده ها دخالت دارند؛ رسیدگی پرونده ها باید به صورت علنی باشد تا هم جلوی نفوذ صاحبان قدرت در قوه قضائیه گرفته شود و هم اینکه اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش یابد.

وی تاکید کرد: با بررسی علنی پرونده های آقا زاده ها در محاکم قضایی، سوء ظنی که مردم نسبت به پرونده های آقازاده ها و صاحبان قدرت و وابستگانشان دارند از بین می رود.

دهقان تاکید کرد: بعد از این همه سال انتظار این بود که هم پرونده این آقازاده معروف و هم پرونده مقام عالی رتبه دولت قبل که در فساد بیمه متهم بود، علنی برگزار شود تا مردم عدالت قضایی نظام را ببینند و هزینه فساد در کشور هم افزایش یابد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برگزاری علنی جلسات بررسی این پرونده ها عبرتی است برای کسانی که به حقوق مردم دست درازی می کنند.