تخت روانچی:

در مذاکرات هسته ای طرف مقابل ایران تحت فشار است

سیاست خارجی

معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه با بیان این که با قطعیت نمی توان گفت به توافق می رسیم، ادامه داد: فشارها و سخت گیری های زیادی به طرف مقابل ما وارد می‌شود اما این علاقه‌مندی در طرف مقابل دیده می‌شود.

مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه امروز دوشنبه در ادامه همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته ای در دولت یازدهم در جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تفاوت مذاکرات این دوره با دوره های گذشته در چیست، گفت: تفاوت ها زیاد است، فضای بین المللی متفاوت شده و هم از طرف هیات مذاکره کننده ایرانی و هم 1+5 رویکرد متفاوتی را مشاهده می کنیم.

معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه افزود: در هر دو طرف مذاکره کننده این علاقه را می بینیم و این طور نیست که 1+5 صرفاً بخواهند وقت کشی کنند.

وی با بیان این که با قطعیت نمی توان گفت به توافق می رسیم، ادامه داد: فشارها و سخت گیری های زیادی به طرف مقابل ما وارد می‌شود اما این علاقه‌مندی در طرف مقابل دیده می‌شود.

تخت روانچی با اشاره به تفاوت رویکرد دولت روحانی به بحث هسته ای تصریح کرد: اگر بخواهیم ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشیم و چند سال گذشته را در یک مسیر نگاه کنیم رویکرد این دولت نسبت به گذشته تفاوت کرده است.

وی درباره دیدگاه های اروپاییان نسبت به مذاکرات ایران و 1+5 گفت: اروپایی ها سعی می‌کنند نظر واحدی را در مذاکرات ارایه دهند و معمولاً ما با سه کشور اروپایی یک جلسه برگزار می کنیم، البته به این معنا نیست که نظرات کاملاً مشابه باشد بلکه در مواردی تفاوت هایی دیده می‌شود.

روانچی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص لغو تحریم ها بر اساس توافقنامه ژنو تصریح کرد: لغو تحریم ها همواره مورد تاکید ما است. ما موافق نیستیم که فقط مجموعه ای از تحریم ها لغو شود و آنچنان که در توافقنامه ژنو آمده است لغو تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت مدنظر ما است.