منازل آوارگان سوری در آنکارا به آتش کشیده شد

ترکیه

آنکارا- ایرنا - رسانه های ترکیه از به آتش کشیده شدن سه منزل محل اقامت آوارگان سوری در آنکارا، همچنین بروز مشکلات اجتماعی در چندین شهر ترکیه به دلیل ورود این آوارگان خبر دادند.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ˈرادیکالˈ، شب گذشته در منطقه ˈعصمت پاشا ˈ در آنکارا سه خانه استیجاری آوارگان سوری در سه نقطه مختلف این منطقه از سوی افراد ناشناسی به آتش کشیده شد.

شواهد اولیه حاکی از آن است که این حوادث آسیب جانی در برنداشته و هنوز هویت مهاجمان مشخص نشده است.

چند روز پیش نیز در شهر ˈغازی آنتپˈ، یک صاحبخانه ترکیه ای توسط مستاجر سوری خود کشته شد که این حادثه موجب بروزدرگیری های گسترده میان اهالی این شهر و آوارگان سوری شد.

پلیس این شهر برای فرونشاندن آتش خشم مردم ناچار شد، بیش از 700 نفر از آوارگان ساکن غازی آنتپ را به یک اردوگاه در منطقه مرزی ˈکلیسˈ منتقل کند.

خشم علیه آوارگان سوریه به استانبول نیز سرایت کرده است؛ استانداری استانبول نیز دستور داده تا واحدهای گشت ویژه پلیس به کمک شهرداری، کلیه متکدیان سوری را از سطح این کلان شهر ترکیه جمع آوری کنند.

ورود بیش از یک میلیون و 400 هزار آواره سوری به ترکیه این کشور را با مشکلات بزرگ اجتماعی و مالی رو به رو کرده است، بخش اعظمی از آنان در شهرهای بزرگ استانبول، آنکارا، اسکندرون، حاتای و غازی آنتپ پراکنده شده اند و تنها بخش اندکی در اردوگاه های مرزی اسکان دارند.

آوارگان سوری در ترکیه از نبود امکان معیشتی، بهداشتی و آموزش فرزندان خود رنج می برند.

خاورم ** 2010**7074**1566
کد N451051