در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد

دیدار عراقچی با معاون دبیر کل سازمان ملل

سیاست خارجی

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه با معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه که به تهران سفر کرده است صبح امروز با سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در دفتر مطالعات و برنامه ریزی این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی و آموس در خصوص امور بشردوستانه گفتگو و رایزنی کردند.