علیزاده طباطبایی:

برای موکلم پرونده‌سازی شده است/‌ رو سفید خواهیم شد

سیاست داخلی

مطالبی که موکلم در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده مغایرتی با قانون ندارد/اتهامات مهدی هاشمی نه اقتصادی و نه امنیتی است. این اتهامات سیاسی و مربوط به سال 88 است.

وکیل مهدی هاشمی گفت: یقینا با بیان دفاعیات آنهایی که پرونده‌سازی کردند روسیاه بوده و ما رو سفید خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبایی پیش از ورود به چهارمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی گفت: برای موکل بنده پرونده‌سازی شده است‌ و ما هیچ یک از اتهامات مربوطه را قبول نداریم.
وی با تاکید بر اینکه اتهامات مهدی هاشمی نه اقتصادی و نه امنیتی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این اتهامات سیاسی و مربوط به سال 88 است. با این حال امروز من و آقای ابوالمعالی به همراه موکلم دفاعیات خود را مطرح خواهیم کرد.
وکیل مهدی هاشمی این را هم گفت که یقینا با بیان دفاعیات آنهایی که پرونده‌سازی کردند روسیاه بوده و ما رو سفید خواهیم شد.
وی در بین دلیل عرم حضور مهدی هاشمی در میان خبرنگاران در پایان جلسه گذشته دادگاه تصریح کرد: به هرحال این مساله که ما از درب دیگری برویم نظر دادگاه است که ما هم تبعیت می‌کنیم.
علیزاده طباطبایی با تاکی بر اینکه غیرعلنی بودن دادگاه را قاضی مشخص می‌کند، گفت: لازم است این را هم بگویم که مطالبی که موکلم در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده مغایرتی با قانون ندارد.
وکیل مدافع مهدی هاشمی در رابطه با استاد اویل تصریح کرد: در رابطه با استاداویل باید بگویم که هم مجلس و هم وزارت اطلاعات گفته است که مهدی هاشمی نقشی در آن ندارد.

 

کد N450986