فاطمه هاشمی:

انتقام پدر را از پسر می‌گیرند/ فرجی‌دانا هم برای بیان حقایق باید راهی مجلس شود

سیاست داخلی,دادگاه مهدی هاشمی

خانواده هاشمی در صف دادگاه هستند و یکشنبه هفته آینده نیز محاکمه بنده در دادگاه تجدیدنظر برگزار خواهد شد.

فاطمه هاشمی گفت: منتقدین و معترضین روانه دادگاه و مجلس می‌شوند. مانند فرجی‌دانا که به دلیل بیان حقایقی امروز باید راهی مجلس شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه هاشمی ضمن همراهی برادرش در چهارمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی با انتقاد از اینکه متاسفانه خطاکاران مورد حمایت قرار می‌گیرند، گفت: این در حالی است که منتقدین و معترضین روانه دادگاه و مجلس می‌شوند. مانند فرجی‌دانا که به دلیل بیان حقایقی امروز باید راهی مجلس شود.
وی با اشاره به اینکه دادگاه امروز نیز همانند جلسات گذشته غیرعلنی است، گفت: حتی اجازه ندادند ما مهدی را تا پشت در دادگاه همراهی کنیم.
فاطمه هاشمی در خصوص جزئیات و دلیل اتهام مهدی هاشمی گفت: انتقام پدر را از پسر می گیرند. انتقام این‌که پدرم در کنار مردم ایستاد و از حق‌شان دفاع کرد. به هر حال این گونه که مشخص است خانواده هاشمی در صف دادگاه هستند و یکشنبه هفته آینده نیز محاکمه بنده در دادگاه تجدیدنظر برگزار خواهد شد.

کد N450869