عارف جایگزین داوری اردکانی می شود؟

محمدرضا عارف

طي ماه‌هاي اخير و حتي پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 92 كه محمدرضا عارف از حضور در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري كنار كشيد در برخي از محافل صحبت از اين بود كه دكتر محمدرضا عارف به زودي از سوي رييس‌جمهور به عنوان رييس فرهگستان علوم انتصاب خواهد شد.

روزنامه اعتماد نوشت:
طي ماه‌هاي اخير و حتي پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 92 كه محمدرضا عارف از حضور در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري كنار كشيد در برخي از محافل صحبت از اين بود كه دكتر محمدرضا عارف به زودي از سوي رييس‌جمهور به عنوان رييس فرهگستان علوم انتصاب خواهد شد.

حكم رياست رضا داوري اردكاني كه از سال 77 تاكنون رييس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي است در دولت احمدي‌نژاد تمديد نشده بود و گفته مي‌شود كه خود وي ديگر تمايلي به ادامه رياست فرهنگستان علوم ندارد و شخصا دكتر عارف را براي رياست فرهنگستان علوم به رياست‌جمهوري پيشنهاد داده است كه با موافقت دكتر روحاني مواجه شده است. اما تا اين لحظه اين خبر تاييد نشده و همچنان گمانه‌ها براي انتخاب دكتر عارف قوي است.
کد N450761