درخواست پاپ فرانسیس از دو کره

واحد مرکزی خبر نوشت:

پاپ فرانسیس،‌ رهبر کاتولیک های جهان،‌ روز دوشنبه از دو کره خواست همچون «یک خانواده و یک ملت‌» رفتار کنند.
رهبر کاتولیک های جهان در حالی این اظهارات را ایراد می کند که کره جنوبی و امریکا یک رزمایش نظامی را شروع کرده اند.
کره شمالی این رزمایش را مقدمه ای برای بروز جنگ توصیف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول، رهبر کاتولیک های جهان در مراسمی مذهبی گفت: «بخشش دری است که می تواند ما را به آشتی و دوستی رهنمون شود» هر چند گاهی اوقات این دوستی و آشتی امری «غیرممکن،‌ غیر عملی و گاهی اوقات غیر قابل قبول باشد.»

4949

کد N450460