اکثریت مردم اسکاتلند خواستار جدایی از انگلستان نیستند

آمریکا اروپا

اکثریت مردم اسکاتلند در حالی خواستار مستقل نشدن کشورشان از انگلستان هستند که رشد افرادی که خواهان جدایی از انگلستان هستند رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج نظرسنجی ها در اسکاتلند نشان می دهد که 47 درصد مردم این کشور خواستار جدا نشدن از انگلستان هستند.

بنا بر این گزارش، نتایج نظر سنجی منتشر شده امروز نشان می دهد که اکثریت مردم اسکاتلند خواستار مستقل نشدن از انگلیس، ولز و ایرلند شمالی هستند.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی که در رسانه های اسکاتلند منتشر شده است، حمایت مردم اسکاتلند از استقلال این کشور از انگلیس در آستانه همه پرسی 15 سپتامبر رو به افزایش است و هنوز هم شمار رای دهندگانی که تصمیم قطعی نگرفته اند می تواند سرنوشت این همه پرسی را تعیین کند.

نسبت افرادی که خواستار جدا نشدن از انگلیس هستند اکنون با دو درصد افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 47 درصد رسیده است.

با اینحال حمایت مردم این کشور از استقلال از انگلیس با چهار درصد افزایش به 38 درصد رسیده است.

شایان ذکر است میزان افرادی که هنوز در این خصوص تصمیم قطعی نگرفته اند 15 درصد می باشد که تصمیم این گروه از جامعه اسکاتلند می تواند سرنوشت این همه پرسی را رقم بزند.