دو متهم به قتل در عربستان گردن زده شدند

اعدام

تهران – ایرنا – خبرگزاری عربستان سعودی (سپا) در گزارشی به نقل از وزارت کشور سعودی اعلام کرد که دو متهم به قتل در این کشور با شمشیر گردن زده شدند.

این گزارش به نقل از بیانیه وزارت کشور عربستان افزود: دستگاه قضایی این کشور روزیکشنبه

ˈیوسف النافیˈ را به جرم قتل یک سعوی دیگر ابتدا به ضرب گلوله و سپس شمشیر در طائف در غرب عربستان گردن زد.

براساس این بیانیه، همچنین ˈعبدالسلام الرویلیˈ را نیز به جرم قتل با سلاح سرد در ˈعرعرˈ در شمال عربستان گردن زد.

خبرگزاری فرانسه همچنین امروز در گزارشی از ریاض گزارش داد: با انجام این دو حکم قضایی در عربستان سعودی آمار کسانی که طی سال جاری در این کشور اعدام شده اند به 28 نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته از افزایش مجازات اعدام در عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، 78 نفر تنها در سال 2013 در عربستان سعودی اعدام شدند.

رسانام**1378**1010
کد N450283