آمانو: همکاری و عملکرد ایران قابل تحسین است

آژانس, ایران, آمانو

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که در نشست مطبوعاتی خود در تهران منتشر کرد، ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد و همکاری کشورمان با آژانس تاکید کرد که آژانس نیز به تعهد خود برای همکاری و حل و فصل همه موضوعات با ایران پایبند است.

ˈیوکیا آمانوˈ در این بیانیه با اشاره به اینکه سومین سفر خود به ایران و نخستین سفر از زمان امضای بیانیه مشترک برای چهارچوب همکاری ها (11 نوامبر 2013) را تجربه می کند، گفته است: ˈامروز صبح مفتخر بودم که با رییس جمهور ˈروحانیˈ، وزیر خارجه ˈظریفˈ و معاون رییس جمهوری ˈصالحیˈ دیدار کنم.ˈ

آمانو در بیانیه اش تاکید کرده است که از دیدن تعهد ایران به اجرای ˈچهارچوب همکاری هاˈ و حل و فصل همه موضوعات کنونی و قبلی از طریق گفت و گو و همکاری با سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) خوشنود است.


به گفته آمانو، وی پیشنهادهایی را برای پیشبرد همکاری ها به طرف ایرانی داده و امیدوار است این پیشنهادها در آینده ای نزدیک به اجرا در آید.


رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی در این بیانیه تاکید کرده است: ˈآژانس به تعهد خود برای همکاری با ایران به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و کنونی از راه همکاری و گفت و گو ادامه خواهد داد.ˈ


وی بر ادامه اجرای ˈچهارچوب همکاری هاˈ برای دستیابی به توافق نهایی تاکید کرده است.
کد N450276