المواطن:

شخصیت های لایق و جدید برای کابینه معرفی می کنیم

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف المواطن از معرفی اشخاص جدید و با لیاقت برای کابینه جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عبیر الحسینی نماینده وابسته به فراکسیون المواطن گفت: مرجعیت دینی آیت الله سیستانی خواستار تغیرات در شخصیت های دولتی است و از همین رو شخصیت های جدیدی برای پست های وزارتی از سوی المواطن مطرح خواهد شد.

وی افزود: المواطن هرگز شخصیت هایی که در دوره قبل وزیر بوده اند را معرفی نخواهد کرد و شخصیتهای جدید و با کفایت معرفی می کند.

الحسینی از تمایل المواطن برای تصدی پست های وزارت کشور، نفت و حمل و نقل در دولت جدید خبر داد و این در نشست با کمیته تشکیل شده از سوی ائتلاف اتحاد ملی در میان گذاشته خواهد شد.

شایان ذکر است که حیدر العبادی که مامور تشکیل کابینه شده است رایزنی هایی با گروههای سیاسی برای معرفی گزینه ها برای پست وزیراتی آغاز کرده است و خواستار معرفی افراد باکفایت شده است.