دیدار امیرعبداللهیان با وزیر کشاورزی مالاوی

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین راهبرد سیاسی دولت مالاوی برای توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای شرق و غیرمتعهد را ستود و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه به آفریقا و توسعه واقعی این قاره است.

توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و مالاوی در دیدار معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و آلن چیمبکزا وزیر کشاورزی این کشور بررسی شد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در این ملاقات ضمن تبریک انتخاب پیترموتاریکا به عنوان رئیس جمهوری جدید مالاوی و با اشاره به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و توسعه‌ای با مالاوی تأکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین راهبرد سیاسی دولت مالاوی برای توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای شرق و غیرمتعهد را ستود و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه به آفریقا و توسعه واقعی این قاره است.

وزیر کشاورزی مالاوی که در چارچوب توسعه همکاری‌های کشاورزی و بازرگانی به کشورمان سفر کرده است. در این ملاقات، عزم دولتش را گسترش روابط با کشورهای مستقل و غیرمتعهد مانند جمهوری اسلامی ایران دانست.

خاطرنشان می‌شود وزیر کشاورزی مالاوی در رأس یک هیأت اقتصادی برای مذاکره درباره چگونگی توسعه مناسبات بازرگانی و همکاری در زمینه تبادل محصولات کشاورزی به کشورمان سفر کرده است.

کد N449940