سیاست‌ها و رویکردهای سازمان اوقاف در عرصه اقتصاد مقاومتی

وقف,سازمان اوقاف,اقتصاد مقاومتی

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با تشریح رویکردها و سیاست‌های این سازمان در عرصه اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی، وقف و موقوفات هستند.

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با تشریح رویکردها و سیاست‌های این سازمان در عرصه اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی، وقف و موقوفات هستند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عباسعلی جعفری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در انتهای سال گذشته گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی معظم له؛ اجرای اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، واداشتن دشمن به عقب نشینی در جنگ اقتصادی، حفظ دستاوردها و تداوم پیشرفت و ایجاد اقتصاد متکی به دانش و فناوری و عدالت بنیان از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری رویکرد اقتصاد مقاومتی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا اعلام شده است، گفت: بنابراین اقتصاد مقاومتی را می‌توان مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور دانست.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف تصریح کرد: در همین راستا لازم و شایسته است که در سازمان اوقاف و امورخیریه و در مدیریت اقتصادی موقوفات، بدنبال مقاوم کردن اقتصاد وقف باشیم.

وی افزود: برای مقاوم کردن اقتصاد وقف و موقوفات، لازم است تا ابتدا نقاط آسیب‌پذیر و شکننده در مقابل بحران‌های احتمالی، شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

جعفری گفت: در حوزه اقتصاد وقف و با توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان در 5 حوزه «درون زایی(تکیه بر ظرفیت‌های داخلی)»، «مردم محوری»، «برون گرایی»، «دانش‌بنیان» و«پویا و مولد؛ فرصت ساز و انعطاف پذیر» اقدام به تهیه برنامه برای تحقق وقف در مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی کرد.

وی با بیان اینکه در هریک از این 5 حوزه می‌توان اقدام به تهیه راهبرد کلان نموده و سپس برنامه عملیاتی برای اجرای آنها تدوین کرد، افزود: راهبردهای اولیه معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه در حوزه «درون زایی» عبارت از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی موقوفات با توسعه و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری بر مبنای مزیت نسبی و متناسب با ظرفیت موقوفات موجود هراستان و ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی موقوفات به عنوان سرمایۀ فزاینده است.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با اشاره به راهبرد کلان این معاونت در حوزه «مردم محوری» گفت: راهبردهای اولیه معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه «مردم محوری» شامل؛ کاهش تصدی‌گری سازمان و پرداختن به ایفای وظایف حاکمیتی در چارچوب سیاست‌ها، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد وقف و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای مردم، عدم ورود در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نارسایی‌های ساختاری ناشی از حاکمیت سیستم مدیریت اقتصاد دولتی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.

وی، افزایش سطح تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، بهره گیری از ظرفیت متولیان موقوفات غیرمتصرفی، توسعه دیپلماسی وقف و اصلاح نگاه عمومی و ایجاد تغییر در نگرش مردم نسبت به وقف را از جمله راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه «برون گرایی» دانست.

جعفری با اشاره به راهبرد کلان این معاونت در حوزه «دانش بنیان» گفت: راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه «دانش بنیان» هم شامل؛ تعامل فعال و مستمر با مراکز دانشگاهی، حوزوی، پارک‌های علم و فناوری، ایجاد رشته دانشگاهی در حوزۀ وقف و اقتصاد وقف، استفاده از ظرفیت پایان نامه‌ها در قالب نیازسنجی طرح‌های مورد نیاز و خلق و تولید ثروت و ایجاد درآمد بیشتر از محل دانش، برای خدمت بیشتر به مردم است.

وی، استفاده از مزیت‌های نسبی، بهره گیری از نهادها و ابزارهای نوین پولی و مالی، بهره گیری از قابلیت‌های بازار سرمایه، مدیریت منابع مالی موقوفات، مدیریت مناسب بر مصرف و هزینه و مدیریت املاک و اراضی موقوفات را از جمله دیگر راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی دانست.

انتهای پیام

کد N449872