جزئیات توافق جدید اعضای کمیته مشترک ستادهای انتخاباتی افغانستان

آسیا اقیانوسیه

اعضای کمیته مشترک ستادهای انتخاباتی برای برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام افغانستان از ریاستی به صدارتی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، سید فاضل سانچارکی عضو کمیسیون مشترک دو ستاد انتخاباتی افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در کابل برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام افغانستان از ریاستی به صدارتی در 2 سال آینده را از جمله توافقات اخیر در کمیته مشترک ستادهای انتخاباتی برشمرد.

صلاحیت ‎های پست ریاست اجرایی، ریاست اپوزیسیون و نحوه گزینش مقامات ارشد دولتی از جمله دیگر موارد توافقات در نشست کمیته مشترک ستادهای انتخاباتی بود که در نهایت برای برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام افغانستان از ریاستی به صدارتی در 2 سال آتی توافق حاصل شد.