آنکارا موضوع شنود آلمان از مقامات ترکیه را بررسی می کند

محمدعلی شاهین,ترکیه آلمان

آنکارا – ایرنا – ˈمحمد علی شاهینˈ معاون امور سیاسی و حقوقی حزب حاکم ˈآکˈ روز یکشنبه در واکنش به ادعاهای شنود مقامات بلندپایه این کشور توسط سازمان اطلاعات آلمان، گفت: صحت وصقم این ادعاها بایستی توسط وزارت خارجه و دولت آنکارا بررسی شود.

به گزارش ایرنا، مقامات دولت آنکارا تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده اند. روزنامه ˈاشپیگلˈ آلمان مدعی شده است، سرویس اطلاعات برون مرزی این کشور دست کم در یک مورد گفت وگوهای تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون، وزیران خارجه کنونی و سابق آمریکا را شنود کرده است. ترکیه نیز هدف جاسوسی آلمان قرار داشته است.

محمدعلی شاهین با اشاره به مواضع ضد ترکیه ای اشپیگل گفت: این رسانه آلمانی به ویژه در ارتباط با ˈرجب طیب اردوغانˈ و حزب حاکم آک همواره خبرهای مغرضانه ای پخش کرده است. به رغم این ضمن برخورد محتاطانه با چنین ادعاهایی، وزارت خارجه ترکیه و دولت آنکارا بایستی صحت و سقم آن را به طور جدی مورد بررسی قرار دهد.

شکبه خبری ˈان.تی.ویˈ که این خبر را منتشر کرده است به نقل از رسانه های آلمانی افزود: محافل دولتی آلمان در گفت وگو با رسانه ها این موضوع که سازمان امنیت برون مرزی دست به جاسوسی سیستماتیک و هدفمند علیه مقامات کشورهای خارجی زده را انکار کرده اند.

خاورم/2011**1566
کد N449621