العبادی:

اسامی وزیران پیشنهادی کابینه را تا دو هفته دیگر تقدیم پارلمان می کنم

آفریقا و خاورمیانه

مامور تشکیل دولت جدید عراق از معرفی وزیران پیشنهادی به پارلمان تا دو هفته آینده برای گرفتن رای اعتماد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الغدپرس، حیدر العبادی در بیانیه ای اعلام کرد اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از پارلمان تا دو هفته دیگرمعرفی خواهد کرد.

وی بار دیگر از گروههای سیاسی در پارلمان عراق خواست وزیران شایسته را برای موفقیت دولت جدید معرفی کنند.

العبادی در این بیانیه گفته است انتخاب وزیران از طریق کمیته های کارشناسی صورت می گیرد تا شایسته ترین آنها بر اساس شایستگی و تجربه انتخاب و دولت تکنوکرات فراگیر تشکیل شود.

مامور تشکیل دولت جدید عراق خاطر نشان کرد پس از پایان رایزنی ها میان فراکسیونهای مختلف، وزیران پیشنهادی کابینه را به پارلمان معرفی خواهد کرد تا رای اعتماد بگیرند.

العبادی بر اساس قانون اساسی، یک ماه فرصت دارد تا دولت جدید عراق را تشکیل دهد، دولتی که از حمایت مرجعیت عالی دینی، گروههای سیاسی و سیاستمداران به ویژه نوری المالکی برخوردار است.