مهر گزارش می دهد/

خیابانی که بافت قدیمی قزوین را چندپاره می‌کند/ تخریب بخشی از حریم مدرسه و مسجد تاریخی حیدریه