سخنگوی کمیسر روابط خارجی اروپا در گفتگو با مهر:

اروپا متعهد به وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت عراق است/ خواستار کمک کشورهای منطقه برای حل بحران هستیم

خواندنی از سراسر وب