اعلام ویژگی های وزیران دولت جدید عراق/تاکید الجعفری و العبادی بر گفتگو با گروههای سیاسی

آفریقا و خاورمیانه

رئیس ائتلاف ملی عراق و مامور تشکیل دولت جدید بر باز شدن باب گفتگو با گروههای سیاسی برای معرفی نامزدهای پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه ها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی عراق در دفتر خود در بغداد، نشستی با حیدر العبادی مامور تشکیل دولت جدید برگزار کرد که طی آن دو طرف بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت در مهلت مقرر و نیز باز شدن باب گفتگو با گروههای سیاسی دیگر برای معرفی نامزدهای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه ها بر اساس معیارهای شایستگی، پایبندی به میهن و توافق درباره برنامه مستحکم دولتی برای حل مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.

الجعفری خاطر نشان کرد ائتلاف ملی تنها به معرفی نامزد نخست وزیری اکتفا نمی کند، بلکه از باب مسئولیت پذیری از وی حمایت و برای تشکیل دولت آتی همکاری می کند.

فواد معصوم رئیس جمهوری عراق دوشنبه 20 مرداد رسما حیدر العبادی نامزد ائتلاف ملی را مامور تشکیل دولت جدید کرد. احمد الصافی نماینده مرجعیت عالی دینی هم جمعه 24 مرداد از همه گروههای سیاسی در پارلمان عراق خواست با العبادی برای تشکیل دولت همکاری کنند.

خبر دیگر اینکه ائتلاف ملی، کمیته ای را برای انجام گفتگوهای تشکیل دولت تشکیل داد.

این کمیته وظیفه انجام مذاکرات برای تشکیل دولت را برعهده دارد، ائتلاف ملی همچنین سازوکار گفتگو با طرفهای سیاسی مربوطه را برای تشکیل دولت مشخص کرده است.

بر اساس بیانیه دفتر ابراهیم الجعفری، نشستی به ریاست وی با حضور رهبران ائتلاف ملی از جمله حیدرالعبادی مامور تشکیل دولت جدید عراق برگزار شد که طی آن شرکت کنندگان در این نشست بر مشخص شدن سازوکار گفتگو با طرفهای سیاسی برای تشکیل کابینه و انتخاب وزیران بر اساس معیارهای شایستگی، بی طرفی و پایبندی به میهن تاکید کردند.

رهبران ائتلاف ملی همچنین درباره آماده شدن برنامه دولت برای مرحله آتی برای رسیدگی به وضع امنیتی و اتخاذ راهبردی برای مهار فساد و توسعه بخش اقتصادی، صنعتی و سرمایه گذاری توافق کردند.

خبر دیگر اینکه حیدر العبادی امروز اعلام کرد به زودی از گروههای سیاسی خواهیم خواست وزیران پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن شایستگی و توان اداره موفق وزارتخانه معرفی کنند.

العبادی از گروههای سیاسی خواست از طریق معرفی وزیران شایسته و توانمند که با موفقیت بتوانند وزارتخانه هایی را که به آنها واگذار می شود، اداره کنند، به موفقیت دولت آینده کمک کنند.

وی در عین حال تاکید کرد با نامزدهای پیشنهادی گروههای سیاسی در صورتی که از شایستگی و توانمندی برخوردار نباشند، موافقت نخواهد کرد.