منابع سیاسی آگاه:

در صورت ناکامی مصر برای برقراری آتش بس شورای امنیت جایگزین می شود

آفریقا و خاورمیانه

منابع سیاسی آگاه اعلام کردند که در صورت ناکامی مصر در برقراری آتش بس فراگیر در نوارغزه، شورای امنیت جایگزین آن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، منابع سیاسی آگاه امروز اعلام کردند که در صورت ناکامی مصر در میانجیگری مذاکرات آتش بس در نوارغزه، شورای امنیت با تضمین های آمریکا و اروپا توقف درگیری در نوارغزه را اعلام خواهد کرد.

بنا بر اعلام این منابع، در صورت ارجاع موضوع آتش بس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا قطعنامه ای را صادر خواهد کرد که به موجب آن محاصره نوارغزه لغو خواهد شد و مقاومت فلسطین در این منطقه خلع سلاح خواهد شد.

مذاکرات آتش بس فراگیر قرار است امروز با میانجیگری مصر میان طرف های فلسطینی و اسرائیلی در قاهره از سر گرفته شود. در حال حاضر آتش بس موقت 5 روزه ای در نوارغزه برقرار است که فردا شب به پایان خواهد رسید.

طرف های فلسطینی و اسرائیلی برای برقراری آتش بس فراگیر شروطی تعیین کرده اند که برای طرف مقابل شروطی دشوار تلقی می شود. لغو محاصره نوار غزه شرط طرف فلسطینی و خلع سلاح مقاومت در غزه شرط طرف اسرائیلی است که هر کدام مخالف شروط یکدیگر هستند.