امروز برگزار می شود:

جلسه مشترک فراکسیون اصولگرایان و رهروان مجلس برای استیضاح فرجی‌دانا

مجلس

هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه‌ای مشترک برای بررسی امکان رأی اعتماد به فرجی‌دانا رایزنی می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آستانه برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم رایزنی‌های دو فراکسیون اصلی مجلس شورای اسلامی افزایش یافته است.

بر این اساس، امروز هیات رئیسه فراکسیون رهروان با فرجی‌دانا وزیر علوم جلسه خواهد داشت.

علاوه بر این، امروز عصر نیز جلسه ای میان هیات رئیسه فراکسیون رهروان و اصولگرایان برای بررسی بحث استیضاح و رای اعتماد یا عدم اعتماد مجدد به وزیر علوم برگزار خواهد شد.

با توجه به فراگیری این دو فراکسیون ، این جلسه، در رأی نهایی مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر علوم تاثیرگذار خواهد بود.