اطلاعیه روابط عمومی معاونت امور مجلس رییس جمهور:

سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور در ملاقات با دانشجویان درست منعکس نشده است

سیاست داخلی

روابط عمومی معاونت امور مجلس با انتقاد از از انعکاس برخی از اخبار نادرست در مورد سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور در ملاقات با دانشجویان اقدام به صدور اطلاعیه کرد.

روابط عمومی معاونت امور مجلس با انتقاد از از انعکاس برخی از اخبار نادرست در مورد سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور در ملاقات با دانشجویان اقدام به صدور اطلاعیه کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی معاونت امور مجلس با صدور اطلاعیه اعلام کرد:
بدین وسیله اعلام می گردد برخی اخبار منتشر شده از جلسه ملاقات دانشجویان دانشگاهها با معاونت امور مجلس رییس جمهوری صحیح منعکس نشده است و این معاونت همواره بر جایگاه والا و نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم تاکید و برای ارتقاء سطح تعامل دولت و مجلس تلاش نموده وخواهد نمود.

کد N449150