اعتراض به عدم بررسی فوریت برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج

مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم بررسی و اعلام وصول طرح دو فوریتی برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح دو فوریت برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج با وجود اینکه میکروفونش قطع بود در جلسه علنی با صدای بلند اعتراض می کرد.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراضات وی گفت: شما پیشنهاد آوردید که این طرح به صورت فوریتی بررسی شود، حالا هزار امضا هم داشته باشد اما در هیات رئیسه صحبت هایی شد که باید به آن پایبند باشیم.