احمدی مقدم در جمع خبرنگاران:

وضعیت امنیتی کشور آرمانی و مطلوب است

سیاست داخلی

در این مدت اقدام تروریستی نداشته‌ایم و اگر هم بوده بسیار اندک بوده است.

رئیس نیروی انتظامی وضعیت امنیتی کشور را آرمانی و مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس نیروی انتظامی در حاشیه مراسم ختم پدر ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص ارزیابی‌اش از عملکرد امنیت داخلی در یک سال گذشته گفت: امنیت داخلی در یک سال گذشته همراه با آرامش بوده و جرائم کاهش یافته و یا و مهار شده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت اقدام تروریستی نداشته‌ایم و اگر هم بوده بسیار اندک بوده است.

رئیس نیروی انتظامی وضعیت امنیتی کشور را آرمانی و مطلوب ارزیابی کرد.

احمدی‌مقدمدرباره وضعیت مرزهای کشور در پی تحرکات گروه تروریستی داعش اظهار کرد: داعش در لب مرز تحرکی نداشته و از زمانی که تحرکاتش را در عراق شروع کرده ما تمهیدات دفاعی و عملیاتی را دیده‌ایم.

 

کد N449018