طیب‌نیا برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی در مجلس حاضر شد

مجلس

براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که طیب نیا در نشست امروز گزارشی را درباره مراحل تدوین لایحه خروج از رکود تورمی و وضعیت کنونی رکود در کشور ارائه کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در نشست علنی امروز (یکشنبه 26مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی به هیأت رئیسه مجلس حضور یافت.

به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد و امور دارایی برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی در نشست علنی امروز مجلس حضور یافت.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در نشست علنی امروز (یکشنبه 26مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی به هیأت رئیسه مجلس حضور یافت.

براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که طیب نیا در نشست امروز گزارشی را درباره مراحل تدوین لایحه خروج از رکود تورمی و وضعیت کنونی رکود در کشور ارائه کند.

کد N448675