حزب الجزایری: جامعه بین الملل علیه رژیم صهیونیستی شکایت کند

الجزایری,شکایت

تهران- ایرنا- ˈعمار غولˈ رئیس حزب تجمع امل الجزایر روز گذشته از جامعه بین الملل خواست جنایت های رژیم صهیونیستی در جنگ علیه فلسطینیان را در دادگاه های بین المللی پیگیری کند.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری الشرق الاوسط ،غول طی سخنانی در همایش این حزب که با محوریت ˈقانون بین المللی وتجاوز رژیم صهیونیستی به غزهˈ با حضور سفیر فلسطین در الجزایر ونمایندگان جامعه مدنی برگزار شد افزود: جنایت های رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان واهالی غزه پیگیری قضایی بین المللی علیه رژیم اشغالگر را می طلبد تا این رژیم جنایتکار را مجبور به پرداخت خسارت کند.

ˈغولˈ از حقوقدانان الجزایری، دیگر حقوقدانان جهان ونمایندگان جامعه مدنی بین المللی خواست با اتحاد با یکدیگرعلیه جنایت های رژیم صهیونیستی به موسسات بین المللی شکایت کنند تا به جنایت های این رژیم اشغالگر در حق فلسطینیان رسیدگی شود.

وی از مردم الجزایر خواست برای موفقیت اقدامات الجزایر و با هدف کمک به مردم غزه به ویژه در زمینه ارسال کمک های بشردوستانه و اعزام تیم پزشکی به غزه با شعار ˈپزشکان بشر دوستˈ در ارسال کمک های بشر دوستانه در قالب کاروان ˈعزت ووفاˈ مشارکت کنند .

ˈلوی عیسیˈ سفیر فلسطین در الجزایر با تقدیر از موضع الجزایر از امت اسلامی وعربی خواست ازمسئله فلسطین به ویژه همبستگی فلسطینیان ،از طریق حمایت از دولت وفاق ملی ومقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی به هدف تجزیه فلسطین دفاع کنند.

رسانام** 1453**1566
کد N448643