در گفتگو با مهر مطرح شد:

گزینه‌های مجلس برای شورای نظارت بر صداوسیما و هیات نظارت بر مطبوعات

مجلس

یک عضو کمیسیون فرهنگی از معرفی رسایی و نبویان به عنوان نامزدهای ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات و شجاعی کیاسری، نوباوه و جعفرپور به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خبر داد.

نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به نامزدهای معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی در هیات نظارت بر مطبوعات و سازمان صدا و سیما اشاره کرد و گفت: آقایان رسایی و نبویان به عنوان نامزدهای ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات معرفی شدند.

وی افزود: شجاعی کیاسری، نوباوه و جعفرپور نیز نامزدهای معرفی شده برای ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی نمایندگان در صحن علنی نمی توانند فرد دیگری را به عنوان کاندیدا معرفی کنند و انتخاب ناظرین صرفا از بین این اسامی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

پیش از این علی مطهری در نامه ای از کاندیدا شدن به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما انصراف داده بود.