روزنامه اعتماد: دولت روحانی از وجود دوستان فرصت طلب درمیان اصحاب رسانه،کارخانه داران و...رنج می برد

روزنامه اعتماد در یادداشتی در صفحه اول خود با تقسیم بندی دوستان دولت یازدهم نوشت:

 

يك دسته ديگر  دوستان فرصت‌طلب و نادان به حساب مي‌آيند كه در همه سال‌هاي سپري‌شده پشت مصلحت‌جويي سنگر گرفته و از مواهب دولت قبلي نيز بهره‌مند مي‌شدند و اكنون سر از پا نشناخته و با چشم‌هاي بسته و تنها براي اينكه از جريان رانت‌خواري دور نمانند از دولت حمايت مي‌كنند. اين گروه از دوستان نادان كه در ميان آنها صاحبان رسانه، صاحبان عناوين، صاحبان بنگاه و كارخانه نيز ديده مي‌شوند، با تكه‌تكه‌كردن كليت كابينه از يك گروه به زيان گروه ديگر حمايت مي‌كنند. اين دوستان فرصت‌طلب بدترين دشمنان دولت يازدهم به حساب مي‌آيند.

مسوولان ارشد دولت حسن روحاني بايد با چشم‌هايي باز و گوش‌هايي تيز دوستان را تفكيك و از دوستان فرصت‌طلب و نادان دوري كنند. برخي از اعضاي كابينه نشان داده‌اند كه در شناخت دوستان واقع‌بين و دوستان فرصت‌طلب به‌عمد يا به‌سهو تجربه و شناخت ندارند و توپ دولت را در هر حوزه در سبد اين گروه اخير قرار مي‌دهند. تجربه نشان مي‌دهد كه شكست معنوي دولت‌ها از همين نقطه شروع مي‌شود؛ نقطه‌يي كه برخي افراد تحت‌تاثير سخنان، رهنمودها و پيشنهادهاي گروه دوستان فرصت‌طلب، افرادي كه نقد منصفانه در دستور كار دارند را در مضيقه قرار مي‌دهند.

 

17302

کد N448306