روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد:

دستگیری شماری از عوامل شرور شرق کشور و آزادی دو گروگان

دولت

با اقدامات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و ره گیری گروههای اشرار و ضدانقلاب در شرق کشور، تعدادی از عوامل شرور دستگیر و دو تن از هموطنان که به دست این گروهها به گروگان گرفته شده بودند به سلامت به آغوش خانواده بازگشتند.

با اقدامات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و ره گیری گروههای اشرار و ضدانقلاب در شرق کشور، تعدادی از عوامل شرور دستگیر و دو تن از هموطنان که به دست این گروهها به گروگان گرفته شده بودند به سلامت به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش ایلنا، گروگان های یاد شده آقای حامد صداقتی قهرمان تیم ملی شمشیربازی و آقای مهدی حسین قرالری وکیل دادگستری بودند که در فروردین امسال در مسیر خاش زاهدان به دست یکی از گروههای شرور و ضد انقلاب ربوده و به گروگان گرفته شده بودند.

با این اقدام وزارت اطلاعات شبکه عوامل وابسته و محل های مورد اختفاء اشرار شناسایی شد و با اقدام هماهنگ اطلاعاتی در استان های شرقی دستگیر شدند.

کد N448141