سخنگوی نیروهای مسلح عراق:

نیروهای امنیتی بزودی وارد جرف الصخر در شمال بابل می شوند

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی نیروهای مسلح عراق از ورود قریب الوقوع نیروهای امنیتی به جرف الصخر در شمال بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق طی بازدید از مناطق شمالی استان بابل گفت: اصرار  نیروهای امنیتی بر رسیدن به جرف الخصر در شمال بابل و حرکت به سوی مناطق العویسات و عامریه فلوجه و در نهایت خود فلوجه است.

وی افزود: نیروهای امنیتی به عملیات خود ادامه می دهد و در جاده اصلی منتهی به جرف الصخر مستقر شده اند و همه روزه عملیاتی برای فرسوده کردن تروریستها وجود دارد.ما به زوی وارد جرف الصخر می شویم و به فلوجه می رویم این طرح ما است.

این در حالی است که اقسم رحیم رئیس شورای المسیب از پاکسازی مناطق البهبهان و المیادین در جرف الصخر ازلوث داعش خبر داده بود.