با حکم سرلشکر فیروزآبادی؛

دو سازمان جدید در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد

نیروهای مسلح

با حکم رئیس ستادکل نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌های «پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس» و «اسناد و مدارک دفاع مقدس» منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر با حکم سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌های «پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس» و «اسناد و مدارک دفاع مقدس» منصوب شدند و این دو سازمان جدید فعالیت خود را در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آغاز کردند.

این احکام صبح امروز در جلسه شورای معاونین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و توسط سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به روسای این سازمان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این احکام سردار مهدی محمدی‌فر به‌عنوان رئیس سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس و سردار اسحاق صلاحی کجور به‌عنوان رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس معرفی شدند.

در این جلسه همچنین «حسین استاد» با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان رئیس بازرسی و امور حقوقی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منصوب شد.