در گفتگو با مهر مطرح شد:

کم تحرکی دیپلماسی اقتصادی وزرات امور خارجه محور سوال از ظریف

مجلس

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالش از وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی گفت: جایگاه اقتصاد در دیپلماسی در وزارت امورخارجه و کم تحرکی سفارت‌خانه‌های ما در حوزه اقتصادی محور سوال از ظریف است.

به گزارش خبرنگار مهر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دستور کار این هفته خود از وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به سوالات هشت نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت کرده است.

محمد رضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از سوال کنندگان از وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: وزارت امورخارجه در حوزه دیپماسی کمترین تحرک را داشت است و با شرایط امروز، وزارت خارجه در خدمت رویکرد اقتصادی نظام نیست.

وی با اشاره به جلسه با صالحی رییس سازمان انرژی اتمی یاداور شد: صالحی در این جلسه اذعان کرد در دیپلماسی اقتصادی در ضعیف ترین وضعیت قرار داریم و سفرای ما به همخ چیز آشنا هستند جز مسایل اقتصادی.

نایب رییس اول کمیسیون ویژه اقتصادی گفت: سوال من از وزیر امور خارجه این است که جایگاه دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه کجاست و چرا  سفارت خانه های ما در حوزه اقتصادی تعطیل هستند.

همچنین ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از سوال کنندگان از وزیر امور خارجه در گفتگو با مهر گفت: میادین مشترک نفتی جمهوری اسلامی ایران و عراق و نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه محور سوالش از ظریف است.

قاسم جعفری یکی دیگر از سوال کنندگان از وزیر امور خارجه گفت:  بنا به دلایلی نمی خواهم سوالم از وزیر را رسانه ای کنم.