نماینده ائتلاف دولت قانون:

مالکی با پذیرش هر پست کلیدی مخالفت کرد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از مخالفت نوری المالکی با تصدی هر پست کلیدی در عراق مخالفت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عواطف نعمه نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون عصر روز گذشته نشستی با حضور نوری المالکی رئیس ائتلاف و حیدر العبادی نخست وزیر مکلف و حضور همه رهبران ائتلاف برگزار کرد اما در آن به جزییات توزیع پستهای وزارتی پرداخته نشد.

وی افزود: نوری المالکی با پذیرش هر پست کلیدی در آینده مخالفت کرد اما رهبران ائتلاف دولت قانون وی را به عنوان رئیس ائتلاف در پارلمان عراق انتخاب کردند.