ایلنا بخش سوم تخلفات وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد را منتشر كرد؛

توصیه نماینده افراطی و شهردار یكی از مناطق تهران برای اعطای بورسیه به 27 نفر

سیاست داخلی

خبرگزاری کار ایران " ایلنا" در ادامه افشای تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی‌نژاد،به مواردی دست یافته كه براساس آن با توصیه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم 20 نفر و با توصیه شهردار یكی از مناطق تهران 7 نفر برای استفاده از مزایای بورسیه معرفی شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران " ایلنا" در ادامه افشای تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی‌نژاد،به مواردی دست یافته كه براساس آن با توصیه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم 20 نفر و با توصیه شهردار یكی از مناطق تهران 7 نفر برای استفاده از مزایای بورسیه معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،به دنبال افشای تخلفات صورت گرفته در وزارت علوم دولت قبل، اسنادی که از این تخلفات منتشر شده حاکی از آن است که یکی از نمایندگانی که خود را منتسب به جریان اصولگرا می‌داند اما افراطی‌گرای‌های وی زبانزد نماینده‌های مجلس قبل بود در نامه ای خطاب به یکی از معاونین وقت وزارت علوم 20 نفر را جهت استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا معرفی کرده که واکنش وزارت علوم به نامه این نماینده تحمل برانگیز می‌باشد.

همچنین شهردار یكی از مناطق تهران نیز در نامه‌ای به تاریخ 91/11/23 خطاب به یكی از معاونان وزیر علوم وقت 7 نفر را برای اخذ بورسیه معرفی كرده است.

برخلاف ادعاهای صورت گرفته مبنی بر اینکه تمامی بورس‌های اعطا شده از مرجع قانونی بوده و مطابق مقررات جاری کشور در اعطای بورس به افراد عمل شده، بررسی مستندات موجود حکایت از آن دارد که خلاف ادعای صورت گرفته در بسیاری از موارد ارتباطات برای اعطای بورس تعیین کننده بوده است نه ضوابط موجود.

ایلنا در صورت لزوم و با بررسی شرایط حاکم بر جامعه اقدام به انتشار این اسناد خواهد كرد تا روشن شود ادعای کسانی که بر قانون گرایی در وزارت علوم قبل تاکید داشتند تا چه اندازه می‌تواند درست باشد.

کد N447234