نگاهی به وضعیت اشتغال در ترکیه بر اساس آمار

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا ایرنا - نرخ بیکاری در ترکیه 8.8 درصد اعلام شد، گرچه این پایین ترین میزان بیکاری در 10 ماه اخیر در این کشور است، اما رقم تعیین کننده ای نیست و نرخ بیکاری در بین جوانان ترکیه که بخش عمده لشکر بیکاران را تشکیل می دهد، همچنان بالا و 16 درصد است.

به گزارش ایرنا، بیکاری به عنوان یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ترکیه همچنان ساختار شکننده و شیوه مدیریت آن دغدغه ای جدی برای مدیریت اقتصادی این کشور شده است.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که طبق تقویم اعلام منظم داده های مربوط به تحولات اقتصادی این کشور، منتشر می شود، نشان می دهد نرخ بیکاری ترکیه در ماه مه سال 2014 میلادی به 8.8 درصد رسیده که این میزان در مردان 8 درصد و در بانوان 10.5 درصد برآورد شده است .

در ماه مه (اواسط خرداد ماه ) نرخ بیکاری ترکیه در بخش غیر کشاورزی 10.7 درصد محاسبه شده که این نسبت در مردان 9.2 درصد و در بین بانوان 14.2 درصد است.

بر اساس همین آمار، جمعیت بالای 15 سال در ترکیه منتهی به مه امسال 56 میلیون و 869 هزار نفر بود که 28 میلیون و 88 هزار نفر از آنان را مردان و 28 میلیون و 781 هزار نفر دیگر را بانوان تشکیل می دهند.

از این تعداد 29 میلیون و 89 هزار نفر در سن اشتغال قرار دارند . 20 میلیون و 180 هزار نفر از این میزان را مردان و هشت میلیون و 909 هزار نفر را بانوان تشکیل دادند.

بر اساس همین داده ها، 26 میلیون و 538 هزار نفر از کل نیروی کار ترکیه ، شاغل هستند که 18 میلیون و 564 هزار نفر از آنان مرد و هفت میلیون و 974 هزار نفر دیگر زن می باشند.

در دوره منتهی به ماه مه، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی ترکیه پنج میلیون و 820 هزار نفر و در بخش غیر کشاورزی 20 میلیون و 718 هزار نفر برآورد شده است.

نسبت مشارکت نیروی کار در ترکیه در ماه مه سالجاری میلادی 51.2 درصد اعلام شد. سهم مردان در نیروی کار 71.8 درصد و در بانوان 31 درصد مشخص شده است.

نسبت اشتغال در ترکیه نیز بر اساس آخرین داده ها، 46.7 درصد شد که سهم مردان 66.1 درصد و سهم بانوان 27.7 درصد محاسبه شده است.

در این میان نسبت بیکاری در بین جوانان (24-15 سال) 15.8 درصد است که این نسبت در بین مردان 15.2 درصد و در بانوان 17 درصد است.

خاورم/2011**1651
کد N446689