العبادی:

دولتی با مشارکت اکثریت جریانهای سیاسی تشکیل خواهم داد

دولت,سیاسی

تهران - ایرنا - ˈحیدر العبادیˈ نخست وزیر جدید عراق اعلام کرد که در نظر دارد، یک ˈدولت وحدت ملیˈ با مشارکت اکثر جریانهای سیاسی در این کشور تشکیل دهد.

به گزارش روز شنبه پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ˈالمیادینˈ، العبادی گفت که برای حضور در دولت آینده عراق، هیچ استثنایی وجود ندارد .

العبادی از جناحهای سیاسی خواست تا هر چه سریعتر نامزدهای خود را جهت تصدی پست های کلیدی و وزارتخانه های دولت آینده عراق ، معرفی کنند .

به گفته نزدیکان العبادی، انجام اصلاحات سیاسی، حل مشکلات امنیتی و نبرد با گروههای مسلح تروریستی، هسته اصلی برنامه سیاسی وی را تشکیل می دهد.

ˈنوری المالکیˈ دیروز(جمعه) اعلام کرد که به نفع حیدر العبادی از نخست وزیر عراق کنار می رود .

خاورم ** 1487 **1651
کد N446509