• ۱بازدید

اروپا خواستار هماهنگی اوکراین در ترانزیت گاز روسیه شد

وبگردی