سازمان ملل بر لزوم کاهش تنش ها در اوکراین تاکید کرد

روسیه,اوکراین

تهران ؛ ایرنا - سخنگوی سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد : این نهاد بین المللی بر لزوم راه حل سریع و مسالمت آمیز مناقشه اوکراین تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ، فرحان حق به خبرنگاران گفت :ˈگزارشهای منتشر شده در مورد اینکه ارتش اوکراین یک ستون زرهی روسیه را پس از ورود شبانه به خاک این کشور گلوله باران کرده و بخشی از آن را منهدم ساخته است ،

ما از گزارشهای منتشر شده در اوکراین که به طور مستقل نمی توانیم تایید کنیم آگاهیم و به دقت تحولات مربوطه را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود :ˈ چنین گزارشهایی به ضرورت مبرم کاهش فوری تنش ها و حل مناقشه از راه گفت و گو تاکید دارند.ˈ

مترجمام 1403 ** 1917
کد N446238