انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری رویترز در خبری فوری از لندن گزارش داد انگلیس سفیر روسیه را برای توضیح درباره گزارش های مربوط به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تقویت ادوات نظامی در مرز این کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد.

4949

کد N446143