مدیر کل آژانس انرژی اتمی یکشنبه به ایران می آید

اتمی,آمانو

تهران - ایرنا - آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که ˈیوکیا آمانوˈ مدیر کل این نهاد روز یکشنبه به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، آژانس خبر داد که این سفر به منظور جلب همکاری بیشتر ایران با تحقیقات آژانس در مورد فعالیت های هسته ای انجام می شود.

رسانام**9109** 1586
کد N446109